Pazartesi

 

+1 # Guest 16-05-2019 18:53
;-) Zorla çalışırs an öyle olur&mda sh; Atomschu tzbunker (@Tahirh an_) May 13, 2019
📌
0 # kazananlar 07-05-2019 03:53
Siyaset Bil. ve Ulus. İlişkile rdeki ! Allah rızası için bana bir bak artık. Her işe koşmakta n beni göremiyo rsun yeter artık !
📌
+1 # kazananlar 07-05-2019 03:50
2019-202 0 GÜZ YARIYILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETL İLİĞİ BAŞVURUL ARI SONUÇ LİSTESİ
Sıra No. Öğre nci No. Adı Soyadı Bölümü G NO GNO 100'lük Sistem
Eşdeğerl iği Y. Dil Sınavı Skoru Ye rleştirm e Puanı So nuç Terc ih
Durumu Ü niversit e/ Kurum Ülke
1 030118YL01 Ahmadullah TEMUR S iyaset Bil. ve Ulus. İlişkile r 4,00 10 0 95,00 97,50 As il 1. Tercih U niversit à di Pisa İtalya
2 030117003 İbrahim Hamdi HA CICAFERO ĞLU Siya set Bil. ve Ulus. İlişkile r 3,81 95 ,56 94,0 0 94,78 Asil 2. Tercih U niversit à di Pisa İtalya
3 010616004 Saliha Nur ÇETİ NKAYA Ps ikoloji 4,00 100 89,00 9 4,50 Asi l 1. Tercih U niversit y of Silesia in Katowice Polonya
4 030316004 Fatma Süreyya ÖZÇELİK Sosyal Hizmet 3 ,72 93,4 6 93,00 93,23 As il 1. Tercih S axion Universi ty Holla nda
5 030118YL05 Mamurjon AKHMATJ ONOV Siy aset Bil. ve Ulus. İlişkile r 3,63 91 ,36 95,0 0 93,18 Asil 1. Tercih U niversit a degli Studi di Torino İtalya
6 030316001 İrem Nur ANKARA Sosyal Hizmet 3 ,75 94,1 6 90,00 92,08 As il 1. Tercih S axion Universi ty Holla nda
📌

GİRİŞ