Pazartesi

 

0 # Guest 28-08-2019 08:05
u::
📌
-3 # leylek3 18-06-2019 20:50
2010- ALDANAN DA OLMADIK ALDATAN DA

Erdoğan 2010 yılında Şanlıurf a mitingin de yaptığı konuşmad a , ”Şimdi biz bu yolda milletim izle birlikte yürüyoru z. Gönül birliği, kader birliği yaptık. Aldanan olmadık, aldatan da olmadık” demişti.

2011- BENİ KİMSE ALDATAMAZ

Erdoğan 2011 yılında Amerikan televizy onu PBS’te “Charlie Rose Show” adlı programd a “Filisti nlilerin de İsrailli siviller i hedef aldığı ve kanın Filistin lilerin de elinde olup olmadığı nın” sorusuna , “Çıksınl ar bunu belgeles inler, beni kimse aldatama z” yanıtını vermişti.

2013- NE ALDATAN OLDUK NE DE ALDANAN OLDUK

Erdoğan 2013 yılında bir eğlence parkının açılışın da “AK Parti iktidarı söz verdi mi sözünü yapar. Ne aldatan olduk ne de aldanan olduk” açıklama sı yapmıştı.

2015- ALDATILDIK

Erdoğan geçtiğim iz gün Harp Akademil eri Komutanl ığı Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi' nde düzenlen en törende Ergeneko n ve Balyoz soruştur malarını işaret ederek, ‘Bu operasyo nlarla şahsım başta olmak üzere, tüm ülke yanlış yönlendi rildi, aldatıld ı” dedi.
📌
+2 # Administrator 09-06-2019 16:49
o:::
📌
+2 # triple 02-05-2019 20:48
Büyük bir yerde çalışıyo rum. Gökhan da benim altımda elemanım olarak çalışıyo r. Yaşça benden baya ufak. Ben de yaşıma göre güzel bir kadınım. Sürekli şehir dışına da beraber gidiyoru z. Evliyim ve 2 çocuğum var. Bana karşı ilgisi olduğunu fark ettim ama emin değildim . Bir gün iş için İzmir’e gittik. Aslında bayağı kalabalı k bir grup gitmişti k. İşlerimi z bitince biz ayrı bir yere içmeye gittik. k:: İçmenin tesiriyl e öpüşmeye başladık . Çok güzel öpüşüyor du. Sonra ilişkimi z başladı. Hala devam ediyor. Bir ara işyerind e sürekli kahve içmemiz dikkat çekti. Şimdi çok dikkat ediyoruz . Eşimle de tanıştıl ar. Sanırım yaşından dolayı eşim onunla bir ilişkim olduğunu aklına bile getirmiy or.
📌
+2 # trafik 02-05-2019 18:43
Yok mu bir , üzgünüm ama hak ettin olayı :)
📌

GİRİŞ