Pazartesi

 

0 # Guest 08-06-2019 14:25
56 yaşındak i Seda Sayan cesur transpar an kıyafeti yle dikkat çekti. Sayan sahne için tercih ettiği kıyafeti sosyal medya hesabınd an paylaştı.

Şarkıcı Seda Sayan, yeni tekli çalışmas ı için objektif lere cesur pozlar verdi. 56 yaşındak i Sayan yeni imajıyla dikkat çekti.

Sayan'ı gören bazı hayranla rı ilk bakışta Seda Sayan'ı ABD'li oyuncu Marilyn Monroe'y a benzetmi şti.
📌
0 # leyleks 08-05-2019 14:06
pbs.twimg.com/media/D6CfpWGXkAARMt4.jpg Mahkeme, İBB veritaba nı kayıtlar ının elektron ik ortamda kopyalan ması işlemine yapılan itiraz sonrası, yürütmen in durdurul masına karar verdi. İBB cephesin den yapılan açıklama da ise ” Kurumumu za henüz bu yönde bir resmi tebligat yapılmam ıştır. Resmi tebligat yapılınc a gereği yapılaca ktır.” denildi. ERDOĞAN İLE AYNI CAMİDE19 Nisan’da mesaiyle İBB’de CHP Meclis Grubu ile bir araya gelerek başlayan İmamoğlu , ardından Cuma namazını Altuniza de’deki İlahiyat Fakültes i Camii’nd e kılıp, eski İTO başkanla rından Atalay Şahinoğl u’nun cenazesi ne katıldı. Cumhurba şkanı Erdoğan’ ın da katıldığ ı cenaze törenini n ardından İmamoğlu ve Erdoğan seçimden sonra ilk kez aynı karede görüntül endi. İmamoğlu , “Kendisi nin kandilin i tebrik ettim. Cumhurba şkanımız da iade-i tebrik yaptı.” sözleriy le kamerala ra yansıyan görüntüy ü anlattı. Daha sonra İmamoğlu , İBB’ye dönerek çalışanl ara hitaben bir konuşma yaptı.MA KAMDA İLK ZİYARETİmamoğlu , mazbatas ını aldıktan 3 gün sonra makamınd a ilk tebrik ziyareti ne gelen Adana Büyükşeh ir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu. İmamoğlu akşam ise 19:00'da Galatasa ray- Kayseris por maçını Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleks i'nde protolde maç izledi.2 MİLYON KİŞİYLE BULUŞMA1 7 Nisan’da mazbatas ını aldığı gün İBB binası önünde vatandaş lara seslenen İmamoğlu , bir buluşma düzenley eceğini söylemiş ti. 21 Nisan günü “Yeni Bir Başlangı ç” buluşmas ı adı verilen miting Maltepe Miting Alanı’nd a yapıldı. Yaklaşık 2 milyon insanın katıldığ ı buluşma renkli görüntül ere sahne oldu.İBB MECLİSİ’ NDE 25 YIL SONRA CHP’Lİ BAŞKAN22 Nisan Pazartes i günü İmamoğlu ’na Çin Halk Cumhuriy eti İstanbul Başkonso losu Cui Wei sabah saatleri nde makamınd a tebrik ziyareti nde bulundu. Ardından İBB Meclisi' nin 8. Seçim Dönemi Nisan Ayı 1. Toplantı sı yapıldı. İstanbul Büyükşeh ir Belediye si Meclisi 25 yıl sonra CHP'li bir başkan tarafınd an yönetild i. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun yönettiğ i ilk mecliste tartışma lar yaşandı. İBB bünyesin deki memurlar ın mart ayından beri bekleyen sosyal denge tazminat ı ödemeler i AKP grubunun itirazla rı nedeniyl e karara bağlanam adı. Mecliste 1. Başkanve killiğin e Cumhurba şkanı Tayyip Erdoğan' ın eşi Emine Erdoğan' ın yeğeni ve Medipol Başakşeh ir Başkanı Göksal Gümüşdağ seçilirk en 2. Başkanve killiğin e ise AKP'li Ömer Faruk Kalaycı seçildi. Kalaycı, İmamoğlu 'nun İBB'nin tüm kayıtlar ını inceleme k üzere verdiği talimata karşı inceleme nin durdurul ması için mahkemey e başvurmu ştu.
📌
0 # leyleks 07-05-2019 05:19


Alıntı:
Aleyna Tilki’den Ramazan paylaşımında “Teşekkürler canım Allah’ım! Neden her yiyeceğe şiir yazdığımı, yiyeceklerin ne kadar güzel ve enteresan olduğunu daha iyi anlayacağınız bir ay. Ve müthiş bereketli, heyecanlı. Bugün tek dileğim tüm açların, tüm yiyecekleri tadıp, hatta ona şiir bile yazma lüksleri olması" yorumunu yaptı.
📌
0 # turna 01-05-2019 15:55


Alişan, Çağla Şikel'le araların daki problem yüzünden bir sene işsiz kaldığın ı açıkladı ..
📌

GİRİŞ