Pazartesi

 

0 # darwik 09-05-2019 16:52
📌
+1 # will 30-04-2019 13:33
Universi ty of Michigan ’dan araştırm acıların pre-teen yani 10-12 yaş grubu gençler üzerine yaptığı araştırm aya göre bu çocuklar saatte ortalama 18 kez dedikodu yapıyor ya da aklından geçiriyo r, zamanlar ının yüzde 50’sinde başkalar ını çekiştir iyor.
📌

GİRİŞ