Pazartesi

 

+1 # Guest 21-06-2019 15:09
h::
📌
+1 # Guest 20-06-2019 16:56
z::
📌
+3 # Guest 18-06-2019 16:31
h:::
📌
+3 # Guest 16-06-2019 07:30
i::
📌
+1 # Guest 16-06-2019 06:48
ö::
📌
+2 # Guest 14-06-2019 19:51
t::
📌
+4 # Guest 08-06-2019 06:04
d:::
📌
+3 # Guest 13-05-2019 00:12
📌
+2 # Ev ekonomiği 11-05-2019 11:59
Üç gün önce bir markette n deterjan aldım. Sonra başka bir markette başka markanın daha ucuz deterjan ını görüp elimdeki ni bu dükkanın rafına bıraktım ve ucuz olanı satın aldım. İki deterjan parası ödeyip tek deterjan la eve döndüm ve bu durumu ancak bugün idrak ettim. Ekonomi yapmayac ağım bir daha, böylesi daha ekonomik benim için.
📌
+1 # Uzun balon 11-05-2019 11:56
Yengemin prezarva tiflerin i sakladığ ı yerden bulup şişirere k baloncul uk oynayan kuzenler im; torunlar ına bakıp "Anam böyle uzun balon mu olurmuş! " diyen anneanne m olur.
📌
+1 # Dümbelek 11-05-2019 11:46
Her fırsatta yatakta ne kadar iyi olduğunu anlatan yeni sevgilim , arabada öpüşürke n boşalınc a, eski sevgilil er listesin e bir numarada n giriş yaptı.
📌
+1 # Matiii 11-05-2019 11:44
Telefond aki müşteriy e güvenlik kontrolü sırasınd a "Anneniz in kızlık zarı?" diye soran bendim. Ve fakat alkış istemiyo rum. Yeterinc e utandım çünkü.
📌
+2 # leyleks 10-05-2019 13:56
📌
+2 # leyleks 10-05-2019 05:31
d:: Gıybet, insan bilinci şekillen diğinden ve dil icat edildiği nden beri var olan, insan ilişkile rini ve kültürü şekillen diren en eski gelenekl erimizde n biridir.

Geleneklerimize bu kadar kolay yüz çevirmem iz ise doğru değildir . Dolayısı yla gıybet aktivite sine "kültüre l çalışma ve paylaşım " diyebili riz.
📌
+2 # kemal 07-05-2019 03:45
PSİKOLOG KEMAL ÖZCAN: İnsanın doğuştan getirdiğ i dürtüler i vardır. Bu dürtüler in amacı hayatta kalmayı sağlamak tır.
📌

GİRİŞ